Helse- og sosialpersonell

Til toppen
12544: Fylkes- og arbeidstidsfordeling (6 grupper) blant lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. 4. kvartal (F) 2015 - 2019
Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
fagutdanning
næring (SN2007)
arbeidstid
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Valgfri variabel
fagutdanning

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidstid

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken