Aktivitet i sentrumssoner

12508: Handels- og servicesoner (K) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.01.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Handels- og servicesoner:
soner
Areal av handels- og servicesoner (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Verksemder:
verksemder
Referansetid
Handels- og servicesoner:
1.1.
Areal av handels- og servicesoner (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Verksemder:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken