Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12508: Handels- og servicesoner (K) 2018 - 2023

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
04.12.2023 08:00
Handels- og servicesoner:
antall
Areal av handels- og servicesoner (km²):
km²
Busette:
antall
Tilsette i dei valgte handels- og servicenæringene:
antall
Bedrifter i dei valgte handels- og servicenæringene:
antall
Handels- og servicesoner:
1.1.
Areal av handels- og servicesoner (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette i dei valgte handels- og servicenæringene:
1.1.
Bedrifter i dei valgte handels- og servicenæringene:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er gjort justeringar i metode og data. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2019 og 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.