Aktivitet i sentrumssoner

12508: Handels- og servicesoner (K) 2018 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Handels- og servicesoner:
soner
Areal av handels- og servicesoner (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Verksemder:
verksemder
Referansetid
Handels- og servicesoner:
1.1.
Areal av handels- og servicesoner (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Verksemder:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken