Elevar i grunnskolen

Til toppen
12453: Elevar i grunnskolen, etter fremmedspråklig valgfag (F) 2011 - 2019
Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Elevar:
personer
Referansetid
Elevar:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
fremmedspråk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
fremmedspråk

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
fremmedspråk
Spansk
Samles ikke inn etter skoleåret 1997/98

Brukerveiledning for statistikkbanken