Til toppen

12451: Legemeldt sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år), etter bostedskommune og kjønn (K) 2000K2 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 83

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 3001 Halden , 3002 Moss ,

Valgt 0 av totalt 739

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny næringsstandard (SN2007) ble innført i 2008. Selv om tabellen ikke inneholder næring, blir tallene noe påvirket av endringen. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2007 og 2008. Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken