Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12447: Bostedsfylke-, nærings- (17 grupper) og kjønnsfordelt sykefravær (F) 2008K1 - 2023K4

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 99 06
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
29.02.2024 08:00
Sykefraværsdagsverk (legemeldt):
dagsverk
Sykefraværsprosent (legemeldt):
prosent
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
personer
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av lønnstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsdagsverk (legemeldt):
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt):
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentpoeng endring fra året før:
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av lønnstakere i alt:
Kvartal
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sykefraværsdagsverk (legemeldt) , Sykefraværsprosent (legemeldt) , Sykefraværsprosent (legemeldt), prosentvis endring fra året før ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 64

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 31 Østfold , 32 Akershus ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny næringsstandard (SN2007) ble innført i 2008. Selv om tabellen ikke inneholder næring, blir tallene noe påvirket av endringen. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2007 og 2008. Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.