Fylkeskommuneregnskap

12361: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 58 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder finansielle grunnlagstall for kommunen. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapportert bevilgnings- og balanseregnskap på kostraskjema 0C og 0D for fylkeskommunene og skjema 0K og 0L for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskaps- og balansedata fra IKS er fordelt på eierfylkeskommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken