På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

12333: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.09.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4510
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Andel av brutto investeringsutgifter (prosent):
prosent
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Andel av brutto investeringsutgifter (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en oversikt over inntektskildene i investeringsregnskapet. Tallene vises som andeler (prosent av totale brutto investeringsutgifter) og som absolutte tall i 1000 kr. Data er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for kommune og 0I for kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) og samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken