Barnevern

Til toppen

12287: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, etter alder (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på undersøkingar i barnevernet starta og/eller avslutta i løpet av rapporteringsåret, samt talet på undersøkingar starta i løpet av rapporteringsåret.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.