Barnevern

Til toppen

12286: Barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.