Elevar i grunnskolen

Til toppen
12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Gruppestørrelse (antall):
antall
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Elevtimer (antall):
antall
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
antall
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
antall
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Referansetid
Gruppestørrelse (antall):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Elevtimer (antall):
31.12
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
årstrinn
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gruppestørrelse, etter årstrinn Gruppestørrelse 2, per årstrinn er utilgjenglig for perioden 2015-2017 grunnet mangelende data
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken