Elevar i grunnskolen

12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

årstrinn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Gruppestørrelse (antall):
antall
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Elevtimer (antall):
antall
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
antall
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
antall
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Referansetid
Gruppestørrelse (antall):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Elevtimer (antall):
31.12
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gruppestørrelse, etter årstrinn Gruppestørrelse 2, per årstrinn er utilgjenglig for perioden 2015-2017 grunnet mangelende data
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken