Elevar i grunnskolen

12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

årstrinn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.08.2018
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5626
rhe@ssb.no

Måleenhet
Gruppestørrelse (antall):
antall
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Elevtimer (antall):
antall
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
antall
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
antall
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Referansetid
Gruppestørrelse (antall):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Elevtimer (antall):
31.12
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gruppestørrelse, etter årstrinn
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken