Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2023

Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Gruppestørrelse (antall):
antall
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Elevtimer (antall):
antall
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
antall
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
antall
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
prosent
Gruppestørrelse (antall):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Elevtimer (antall):
31.12
Lærertimer minus morsmål og finsk (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale skoler (antall):
31.12
Lærertimer, kommunale og private skoler (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gruppestørrelse (antall) , Gruppestørrelse 2 (antall) , Elevtimer (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gruppestørrelse, etter årstrinn Gruppestørrelse 2, per årstrinn er utilgjenglig for perioden 2015-2017 grunnet mangelende data

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.