Elevar i grunnskolen

12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken