Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2022

Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.