Elevar i grunnskolen

Til toppen
12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
kr
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i prosent av totalte utgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger (kr):
31.12
Avskrivninger til skolelokaler (222) (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken