12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
antall
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall):
31.12
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalte nøkkeltal for den kommunale barnevernstenesta som viser prioritering, dekningsgrad og produktivitet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken