Barnevern

Til toppen

12279: Nøkkeltal utgifter barnevern (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikatorer der utgiftstal vert sett i samanheng med tal for aktiviteten i barnevernstenesta. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.