12279: Nøkkeltal utgifter barnevern (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
kr
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
prosent
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
kr
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som ikkje er plasserte av barnevernet (funksjon 251) (prosent):
31.12
Delen netto driftsutgifter til barn som er plasserte av barnevernet (funksjon 252) (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indikatorer der utgiftstal vert sett i samanheng med tal for aktiviteten i barnevernstenesta.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken