Barnevern

Til toppen

12276: Barn med hjelpe- eller omsorgstiltak, etter alder og omsorgs-/hjelpetiltak (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Barn og prosentdelen barn og unge som mottok hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året og per 31.12.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.