Til toppen

12275: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *
funksjon
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 519


Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Funksjon. Barn med tiltak og prosentdelen barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter barnevernsfunksjon. Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken