12275: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
prosent
Personer (antall):
antall
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Delen barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent):
31.12
Personer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Funksjon. Barn med tiltak og prosentdelen barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter barnevernsfunksjon. Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken