Barnevern

Til toppen

12275: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Funksjon. Barn med tiltak og prosentdelen barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter barnevernsfunksjon. Funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet. Funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.