Til toppen
12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommunens økonomiske ansvar
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken