Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2022

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.06.2023 08:00
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr) , 392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunens økonomiske ansvar. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.