Den norske kirke

Til toppen

12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr) , 392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000