12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunens økonomiske ansvar
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken