Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.03.2024 08:00
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
1000 kr
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (1000 kr):
31.12
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsufgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 (1000 kr) , 392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter i alt (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000