Elevar i grunnskolen

12267: Avtalte årsverk i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avtalte årsverk i grunnskolesektoren, etter funksjon
Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken