Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K) (avslutta serie) 2017 - 2021

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
15.03.2023 08:00
Sosialhjelpstilfeller med vilkår (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 0-24 år med vilkår (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år med vilkår (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår (antall):
antall
Befolkning 25-29 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med vilkår (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 0-24 år med vilkår (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år med vilkår (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår (antall):
31.12
Befolkning 25-29 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000