Økonomisk sosialhjelp

12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K) 2017 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 515 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2019
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 412
hat@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 0-24 år med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
antall
Mottakere med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår (antall):
antall
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 0-24 år med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven (antall):
31.12
Mottakere med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken