Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K) 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sosialhjelpsmottakere med vilkår etter sosialtjenesteloven. Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.