Elevar i grunnskolen

12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Referansetid
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indikatorer til kommunefakta
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Brukerveiledning for statistikkbanken