Elevar i grunnskolen

Til toppen
12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Referansetid
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Indikatorer til kommunefakta
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Brukerveiledning for statistikkbanken