Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2023

Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
antall
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Gruppestørrelse 2 (antall):
antall
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall):
31.12
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Gruppestørrelse 2 (antall):
31.12
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) , Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) , Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikatorer til kommunefakta Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)

Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.