Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2023

Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
1000 kr
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
1000 kr
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
31.12
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
31.12
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000