Elevar i grunnskolen

Til toppen
12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
1000 kr
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
1000 kr
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
31.12
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
31.12
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Finansiering av skolefritidstilbud
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken