Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2022

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.06.2023 08:00
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
1000 kr
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
1000 kr
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
31.12
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
31.12
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Finansiering av skolefritidstilbud. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.