Elevar i grunnskolen

Til toppen

12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Finansiering av skolefritidstilbud Se liste over endringer i de regionale inndelingene.