Elevar i grunnskolen

12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
1000 kr
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
1000 kr
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale og private bruke (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO, per kommunale bruker (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til SFO, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Kommunens egenfinansiering av SFO (1000 kr):
31.12
Overføringer til andre, SFO (1000 kr):
31.12
Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Finansiering av skolefritidstilbud
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken