Elevar i grunnskolen

Til toppen
12245: Drifts-, lønns- og leieutgifter (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) (1000 kr):
1000 kr
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) per elev (kr):
kr
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202) (1000 kr):
1000 kr
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev (kr):
kr
Leie av lokaler og grunn (222) (1000 kr):
1000 kr
Leie av lokaler og grunn (222) per elev (kr):
kr
Lønnsutgifter til grunnskole (202) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til skolelokaler (222) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til skoleskyss (223) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) per elev (kr):
kr
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) (1000 kr):
31.12
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) per elev (kr):
31.12
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202) (1000 kr):
31.12
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev (kr):
31.12
Leie av lokaler og grunn (222) (1000 kr):
31.12
Leie av lokaler og grunn (222) per elev (kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole (202) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til skolelokaler (222) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til skoleskyss (223) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) per elev (kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Drifts-, lønns- og leieutgifter
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken