Elevar i grunnskolen

12245: Drifts-, lønns- og leieutgifter (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) (1000 kr):
1000 kr
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) per elev (kr):
kr
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202) (1000 kr):
1000 kr
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev (kr):
kr
Leie av lokaler og grunn (222) (1000 kr):
1000 kr
Leie av lokaler og grunn (222) per elev (kr):
kr
Lønnsutgifter til grunnskole (202) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til skolelokaler (222) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til skoleskyss (223) (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) per elev (kr):
kr
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) (1000 kr):
31.12
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) per elev (kr):
31.12
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202) (1000 kr):
31.12
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev (kr):
31.12
Leie av lokaler og grunn (222) (1000 kr):
31.12
Leie av lokaler og grunn (222) per elev (kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole (202) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til skolelokaler (222) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til skoleskyss (223) (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) per elev (kr):
31.12
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Drifts-, lønns- og leieutgifter
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken