Elevar i grunnskolen

Til toppen
12244: Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken