Elevar i grunnskolen

12244: Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken