Elevar i grunnskolen

12236: Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Elever i alt på nasjonale prøver lesing 8.trinn (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing på 8.trinn (antall):
antall
Elever i alt på nasjonale prøver regning 8.trinn (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i regning på 8.trinn (antall):
antall
Elever som avsluttet grunnskolen (antall):
antall
Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (antall):
antall
Elever som avsluttet vg1 (antall):
antall
Elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1 (antall):
antall
Referansetid
Elever i alt på nasjonale prøver lesing 8.trinn (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing på 8.trinn (antall):
31.12
Elever i alt på nasjonale prøver regning 8.trinn (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i regning på 8.trinn (antall):
31.12
Elever som avsluttet grunnskolen (antall):
31.12
Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (antall):
31.12
Elever som avsluttet vg1 (antall):
31.12
Elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1 (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken