Elevar i grunnskolen

Til toppen
12236: Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Elever i alt på nasjonale prøver lesing 8.trinn (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing på 8.trinn (antall):
antall
Elever i alt på nasjonale prøver regning 8.trinn (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i regning på 8.trinn (antall):
antall
Elever som avsluttet grunnskolen (antall):
antall
Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (antall):
antall
Elever som avsluttet vg1 (antall):
antall
Elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1 (antall):
antall
Referansetid
Elever i alt på nasjonale prøver lesing 8.trinn (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing på 8.trinn (antall):
31.12
Elever i alt på nasjonale prøver regning 8.trinn (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i regning på 8.trinn (antall):
31.12
Elever som avsluttet grunnskolen (antall):
31.12
Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (antall):
31.12
Elever som avsluttet vg1 (antall):
31.12
Elever som var registrert i videregående opplæring vg2 samme år som avsluttet vg1 (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken