Elevar i grunnskolen

Til toppen
12235: Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev som får skoleskyss (223) (kr):
kr
Referansetid
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev som får skoleskyss (223) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken