Elevar i grunnskolen

Til toppen

12234: Elever i kommunale og private grunnskoler med særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall elever som får særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring i kommunale og private skole (GSI, felt d369). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.