Elevar i grunnskolen

Til toppen
12232: Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
dager
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
timer
Referansetid
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken