Elevar i grunnskolen

12232: Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
dager
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
timer
Referansetid
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken