Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12232: Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring (K) 2015 - 2022

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.06.2023 08:00
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
antall
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
prosent
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
dager
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
timer
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent):
31.12
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent):
31.12
Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (dager) (dager):
31.12
Gjennomsnittlig fravær (timer) (timer):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring Se liste over endringer i de regionale inndelingene.