Elevar i grunnskolen

12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

årstrinn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall):
antall
Referansetid
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Antall elever som får spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d318)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken