Elevar i grunnskolen

Til toppen

12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall elever som får spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d318)

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.