Elevar i grunnskolen

Til toppen
12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall):
antall
Referansetid
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
årstrinn
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall elever som får spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d318)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken