Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12221: Sosiale tjenester i NAV (K) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk) , Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall) , Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sosiale tjenester i NAV 2015- 2020 (KOSTRA-skjema 7) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken