Økonomisk sosialhjelp

12213: Langtidsmottakere av sosialhjelp (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og trygd som viktigste kilde til livsopphold (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 10 måneder eller mer (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 10 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Antall barn i familier med sosialhjelp 10 måneder eller mer (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
måneder
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 måneder og trygd som viktigste kilde til livsopphold (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 10 måneder eller mer (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 10 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Antall barn i familier med sosialhjelp 10 måneder eller mer (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Langtidsmottakere av sosialhjelp 2015-2019
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)
For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»

Brukerveiledning for statistikkbanken