Til toppen
12208: Gravplasser (K) 2015 - 2019
Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
prosent
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
1000 kr
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
kr
Referansetid
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
31.12
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
31.12
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I dette avsnittet vises indikatorer knyttet til fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning på kommunenivå. Første årgang 2016. Gravplassene forvaltes av de kirkelige fellesrådene og ettsoknsmenighetsrådene i kommunene, på vegne av alle innbyggerne. Av de 411 fellesrådene, har 12 kommuner tatt over ansvaret for gravplassdriften/forvaltningen. Gjelder for 0216 Nesodden, 0219 Bærum, 0231 Skedsmo, 0301 Oslo, 0623 Modum, 0706 Sandefjord, 0919 Froland, 1014 Vennesla, 1122 Gjesdal, 1124 Sola og 1867 Bø i Vesterålen og Malnes. Tallene for disse kommunene er beregnet ut fra kommuneregnskapene, funksjon 393. For sammenslåtte fellesråd, er andel for det enkelte fellesråds/kommunenes brutto driftsutgifter og brukerbetalinger inklusive festeavgifter til gravplassforvaltning beregnet ut fra total folkemengde i kommunen. De Sammenslåtte fellesrådene er Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd, Storfjorden kyrkjelege fellesråd, Midtre Namdal kirkelige fellesråd og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, som omfatter følgende kommuner: 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1529 Skodje, 5005 Namsos, 5047 Overhalla, 5048 Fosnes, 5049 Flatanger, 5036 Frosta, 5037 Levanger og 5038 Verdal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken