Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12208: Gravplasser (K) 2015 - 2022

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
23.06.2023 08:00
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
prosent
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
1000 kr
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
kr
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
31.12
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
31.12
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser indikatorer knyttet til fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning på kommunenivå. Første årgang 2016. Gravplassene forvaltes av de kirkelige fellesrådene og ettsoknskommuner, på vegne av alle innbyggerne. 12 kommuner tatt over ansvaret for gravplassdriften/forvaltningen. Gjelder for 0216 Nesodden, 0219 Bærum, 0231 Skedsmo, 0301 Oslo, 0623 Modum, 0706 Sandefjord, 0919 Froland, 1014 Vennesla, 1122 Gjesdal, 1124 Sola og 1867 Bø i Vesterålen og Malnes. På grunn av kommunesammenslåingen i 2020 ble disse kommuner endret til 3023 Nesodden, 3024 Bærum, 0301 Oslo, 3047 Modum, 3804 Sandefjord, 4214 Froland, 4223 Vennesla, 1122 Gjesdal, 1124 Sola og 1867 Bø i Vesterålen og Malnes. Tallene for disse kommunene er beregnet ut fra kommuneregnskapene, funksjon 393. For sammenslåtte fellesråd, er andel for det enkelte fellesråds/kommunenes brutto driftsutgifter og brukerbetalinger inklusive festeavgifter til gravplassforvaltning beregnet ut fra total folkemengde i kommunen. De Sammenslåtte fellesrådene er Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd, Storfjorden kyrkjelege fellesråd, Midtre Namdal kirkelige fellesråd og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, som omfatter følgende kommuner: 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1529 Skodje, 1703 Namsos, 1744 Overhalla, 1748 Fosnes, 1749 Flatanger, 1717 Frosta, 1719 Levanger og 1721 Verdal. På grunn av kommunesammenslåingen i 2020 ble sammenslåtte fellesrådene slik; Storfjorden kyrkjelege fellesråd, Midtre Namdal kirkelige fellesråd, Odal kirkelige fellesråd, Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd, og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, og omfatter følgende kommuner: 1525 Stranda, 1578 Fjord, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 3414 Nord-Odal, 3415 Sør-Odal, 3035 Eidsvoll, 3037 Hurdal, 5007 Namsos, 5047 Overhalla, 5049 Flatanger, 5036 Frosta, 5037 Levanger og 5038 Verdal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent)

Indikatoren viser andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen som er finansiert gjennom brukerbetaling inklusive festeavgifter. Data er hentet fra fellesrådenes regnskap rapportert til SSB via KOSTRA-portalen. Teller: Brukerbetaling for gravplasstjenester. Kontoklasse 3, funksjon 043, artene (600-630,650, 660) + 770) Nevner: Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser. Kontoklasse 3, funksjon 043, artene (010-470) + 590 + 740 - (710, 729, 780).

Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr)

Data er hentet fra fellesrådenes regnskap rapportert til SSB via KOSTRA-portalen. Driftsregnskap, utgifter, kontoklasse 3, artene (010-470) + 590 + 740 - (710, 729,780), funksjon 3043.

Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr)

Data er hentet fra fellesrådenes regnskap rapportert til SSB via KOSTRA-portalen. Driftsregnskapet, inntekter, kontoklasse 3, funksjon 043, artene (600-630 ,650, 660) + 770).

Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr)

Data er hentet fra fellesrådenes regnskap rapportert til SSB via KOSTRA-portalen. Driftsregnskapet, totale brutto driftsutgifter, kontoklasse 3, funksjonene 041, 042, 043, 044 og 045, artene (010-470) + 590 + 740 - (780).

Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr)

Data er hentet fra fellesrådenes regnskap rapportert til SSB via KOSTRA-portalen. Teller: Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning, kontoklasse 3, funksjon 043, artene (010-470) + 590 + 740 - (710, 729, 780) Nevner: Befolkningstall, antall døde i løpet av året.