12208: Gravplasser (K) 2016 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5370
obo@ssb.no

Måleenhet
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
prosent
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
prosent
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
1000 kr
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
kr
Referansetid
Andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltningen finansiert gjennom brukerbetaling, inklusive festeavgifter. (prosent):
31.12
Fellesrådenes andel av brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning i prosent av totale brutto driftsutgifter (prosent):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser (1000 kr):
31.12
Brukerbetaling for gravplasstjenester (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning per gravlegging/avdød i kroner (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I dette avsnittet vises indikatorer knyttet til fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplassforvaltning på kommunenivå. Første årgang 2016. Gravplassene forvaltes av de kirkelige fellesrådene og ettsoknsmenighetsrådene i kommunene, på vegne av alle innbyggerne. Av de 418 fellesrådene, har 12 kommuner tatt over ansvaret for gravplassdriften/forvaltningen. Gjelder for 0216 Nesodden, 0219 Bærum, 0231 Skedsmo, 0301 Oslo, 0623 Modum, 0706 Sandefjord, 0919 Froland, 1014 Vennesla, 1122 Gjesdal, 1124 Sola og 1867 Bø i Vesterålen og Malnes. Tallene for disse kommunene er beregnet ut fra kommuneregnskapene, funksjon 393. For sammenslåtte fellesråd, er andel for det enkelte fellesråds/kommunenes brutto driftsutgifter og brukerbetalinger inklusive festeavgifter til gravplassforvaltning beregnet ut fra total folkemengde i kommunen. De Sammenslåtte fellesrådene er Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd, Storfjorden kyrkjelege fellesråd, Midtre Namdal kirkelige fellesråd og Sør-Innherad kirkelige fellesråd, som omfatter følgende kommuner: 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1529 Skodje, 1703 Namsos, 1744 Overhalla, 1748 Fosnes, 1749 Flatanger, 1717 Frosta, 1719 Levanger og 1721 Verdal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken