Til toppen
12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
antall
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
antall
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
antall
Antall sysselsatte i sokn (antall):
antall
Referansetid
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
31.12
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
31.12
Antall sysselsatte i sokn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sysselsatte i Den norske kirke er utarbeidet fra registerbasert personellstatistikk med A-ordningen som datakilde.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.
Antall sysselsatte i sokn (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Brukerveiledning for statistikkbanken