12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5370
obo@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
antall
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
antall
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
antall
Antall sysselsatte i sokn (antall):
antall
Referansetid
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
31.12
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
31.12
Antall sysselsatte i sokn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatte i Den norske kirke er utarbeidet fra registerbasert personellstatistikk med A-ordningen som datakilde.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall)
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).
Antall sysselsatte i sokn (antall)
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Brukerveiledning for statistikkbanken