Den norske kirke

Til toppen

12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000) , Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000) , Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sysselsatte i Den norske kirke er utarbeidet fra registerbasert personellstatistikk med A-ordningen som datakilde. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i sokn (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).