Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
17.06.2024 08:00
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
per 1000
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
antall
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
antall
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
antall
Antall sysselsatte i sokn (antall):
antall
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall):
31.12
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall):
31.12
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall):
31.12
Antall sysselsatte i sokn (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000) , Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000) , Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sysselsatte i Den norske kirke er utarbeidet fra registerbasert personellstatistikk med A-ordningen som datakilde. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger (per 1000)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap) (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap) (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).

Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn (antall)

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i juni 2020.

Antall sysselsatte i sokn (antall)

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret).