Økonomisk sosialhjelp

12204: Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4636
hat@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
antall
Bosituasjon 'annet' (antall):
antall
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid, privat bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig (antall):
31.12
Bosituasjon 'annet' (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon 2015, 2016 og 2017
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken