Økonomisk sosialhjelp

12201: Sosialhjelpsmottakernes arbeidssituasjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsordning som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
antall
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med introduksjonsordning som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosialhjelpsmottakernes arbeidssituasjon For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken