Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Meldingar til barnevernet (antall):
antall
Delen meldingar (prosent):
prosent
Meldingar til barnevernet (antall):
31.12
Delen meldingar (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Meldingar og prosentdelen meldingar til barnevernet etter konklusjon, handsamingstid, alder og region. Frå årgang 2020 er talet på moglege konklusjonar av meldinga auka frå to til fire. I tillegg til 1. Henlagt og 2. Til undersøkelse, registrerast no 3. Henlagt pga. aktive tiltak og 4. Meldingar i pågåande undersøkingar. Grunnen til dette er å registrere alle meldingar barnevernet mottek. Tala for meldingar før 2020 kan dermed ikkje samanliknast med tala frå 2020 og seinare. Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Meldingar til barnevernet (antall)

Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.