Barnevern

Til toppen

12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Meldingar og prosentdelen meldingar til barnevernet etter konklusjon, handsamingstid, alder og region. Frå årgang 2020 er talet på moglege konklusjonar av meldinga auka frå to til fire. I tillegg til 1. Henlagt og 2. Til undersøkelse, registrerast no 3. Henlagt pga. aktive tiltak og 4. Meldingar i pågåande undersøkingar. Grunnen til dette er å registrere alle meldingar barnevernet mottek. Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Meldingar til barnevernet (antall)

Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.