Til toppen

12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
konklusjon på meldinga
handsamingstid av meldinga
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden ,

Valgt 0 av totalt 519


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Meldingar og prosentdelen meldingar til barnevernet etter konklusjon, handsamingstid, alder og region.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken