Til toppen
12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Meldingar til barnevernet (antall):
antall
Delen meldingar (prosent):
prosent
Referansetid
Meldingar til barnevernet (antall):
31.12
Delen meldingar (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
konklusjon på meldinga
handsamingstid av meldinga
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Meldingar og prosentdelen meldingar til barnevernet etter konklusjon, handsamingstid, alder og region.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken