Til toppen

12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden , 0104 Moss , 0105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Meldingar og prosentdelen meldingar til barnevernet etter konklusjon, handsamingstid, alder og region. Frå årgang 2020 er talet på moglege konklusjonar av meldinga auka frå to til fire.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken