Økonomisk sosialhjelp

12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt (antall):
antall
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Deltakere (antall):
antall
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
antall
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 inngyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
1000 kr
Kvalifiseringsstønad (kr):
kr
Referansetid
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Deltakere (antall):
31.12
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
31.12
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 inngyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
31.12
Kvalifiseringsstønad (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Deltakere i kvalifiseringsprogram
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Deltakere (antall)
Bydelstall for Oslo forelå ikke på publiseringstidspunktet 15/06-2018

Brukerveiledning for statistikkbanken