Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) 2015 - 2022

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
15.06.2023 08:00
Folkemengde i alt (antall):
antall
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Deltakere (antall):
antall
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
antall
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
1000 kr
Kvalifiseringsstønad (kr):
kr
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Deltakere (antall):
31.12
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
31.12
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
31.12
Kvalifiseringsstønad (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt (antall) , Innbyggere 18 - 66 år (antall) , Deltakere (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltakere i kvalifiseringsprogram. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Deltakere (antall)

Bydelstall for Oslo forelå ikke på publiseringstidspunktet 15/06-2018

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr)

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr)

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA