Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) 2015 - 2023

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
17.06.2024 08:00
Folkemengde i alt (antall):
antall
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Deltakere (antall):
antall
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
antall
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
antall
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
1000 kr
Kvalifiseringsstønad (kr):
kr
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Innbyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Deltakere (antall):
31.12
Antall kvinner i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Antall menn i kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 18 - 24 år (antall):
31.12
Deltakere i aldersgruppen 25 - 66 år (antall):
31.12
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år (antall):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
31.12
Kvalifiseringsstønad (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt (antall) , Innbyggere 18 - 66 år (antall) , Deltakere (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltakere i kvalifiseringsprogram. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Deltakere (antall)

Bydelstall for Oslo forelå ikke på publiseringstidspunktet 15/06-2018