Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt (antall) , Innbyggere 18 - 66 år (antall) , Deltakere (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltakere i kvalifiseringsprogram. Datagrunnlag for Drammen er feil og kan ikke sammenlignes med andre kommuner. Feilen ligger i kommunens fagsystem og vil bli korrigert til 2021 rapporteringen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Deltakere (antall)

Bydelstall for Oslo forelå ikke på publiseringstidspunktet 15/06-2018

Brukerveiledning for statistikkbanken