Økonomisk sosialhjelp

12132: Utgifter som inngår i stønadssatsene for økonomisk sosialhjelp (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Mat/ drikke inkludert i kommunal stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Husholdningsartikler/ hygiene inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
TV-lisens, avis, telefon inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Boutgifter inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Bolig- og innboforsikring inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Innbo og utstyr inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Mat/ drikke inkludert i kommunal stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (ja=1, nei=0):
31.12
Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Husholdningsartikler/ hygiene inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
TV-lisens, avis, telefon inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Boutgifter inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Bolig- og innboforsikring inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Innbo og utstyr inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag? (ja=1, nei=0):
31.12
Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser? (ja=1, nei=0):
31.12
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter som inngår i stønadsstasen som legges til grunn for utbetaling av økonomisk sosialhjelp
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken