Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12132: Utgifter som inngår i stønadssatsene for økonomisk sosialhjelp (K) 2015 - 2023

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
17.06.2024 08:00
Mat/ drikke inkludert i kommunal stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Husholdningsartikler/ hygiene inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
TV-lisens, avis, telefon inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Boutgifter inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Bolig- og innboforsikring inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Innbo og utstyr inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Mat/ drikke inkludert i kommunal stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (ja=1, nei=0):
31.12
Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Husholdningsartikler/ hygiene inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
TV-lisens, avis, telefon inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Boutgifter inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Bolig- og innboforsikring inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Innbo og utstyr inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0):
31.12
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag? (ja=1, nei=0):
31.12
Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser? (ja=1, nei=0):
31.12
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mat/ drikke inkludert i kommunal stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (ja=1, nei=0) , Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0) , Husholdningsartikler/ hygiene inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000