Økonomisk sosialhjelp

12131: Stønadssatser for sosialhjelp og vedtakstidspunkt (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Stønadssats per måned for enslig (kr):
kr
Stønadssats per måned for samboere/ ektepar (kr):
kr
Tillegg for person i bofellesskap (kr):
kr
Tillegg for ett barn 0-5 år (kr):
kr
Tillegg for ett barn 6-10 år (kr):
kr
Tillegg for ett barn 11-17 år (kr):
kr
Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt? (år):
år
Referansetid
Stønadssats per måned for enslig (kr):
31.12
Stønadssats per måned for samboere/ ektepar (kr):
31.12
Tillegg for person i bofellesskap (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 0-5 år (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 6-10 år (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 11-17 år (kr):
31.12
Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt? (år):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data fra KOSTRA-skjema 12
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken