Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12131: Stønadssatser for sosialhjelp og vedtakstidspunkt (K) 2015 - 2022

Eivind Broen Kjeka, Statistisk sentralbyrå
+47 9096 7237
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2023 08:00
Stønadssats per måned for enslig (kr):
kr
Stønadssats per måned for samboere/ ektepar (kr):
kr
Tillegg for person i bofellesskap (kr):
kr
Tillegg for ett barn 0-5 år (kr):
kr
Tillegg for ett barn 6-10 år (kr):
kr
Tillegg for ett barn 11-17 år (kr):
kr
Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt? (år):
år
Stønadssats per måned for enslig (kr):
31.12
Stønadssats per måned for samboere/ ektepar (kr):
31.12
Tillegg for person i bofellesskap (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 0-5 år (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 6-10 år (kr):
31.12
Tillegg for ett barn 11-17 år (kr):
31.12
Hvilket år ble gjeldende satser vedtatt? (år):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data fra KOSTRA-skjema 12 Siste endring: 27.01.2021 data for 2020 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.