Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12131: Stønadssatser for sosialhjelp og vedtakstidspunkt (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data fra KOSTRA-skjema 12 Siste endring: 27.01.2021 data for 2020 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken