Økonomisk sosialhjelp

12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner (K) 2016 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr):
kr
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Krisesentertilbud for menn i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Politisk plan mot vold i nære relasjoner i egen kommune ? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med andre? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Koordineringsansvar arbeid mot vold i nære relasjoner? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner (årsverk):
årsverk
Tverretatlig konsultasjonsteam (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
System for internkontroll i krisesentertilbudet (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Folkemengde i alt (antall):
antall
Referansetid
Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr):
31.12
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0):
31.12
Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Krisesentertilbud for menn i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Politisk plan mot vold i nære relasjoner i egen kommune ? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med andre? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Koordineringsansvar arbeid mot vold i nære relasjoner? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner (årsverk):
31.12
Tverretatlig konsultasjonsteam (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
System for internkontroll i krisesentertilbudet (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunens krisesentertilbud og tiltak mot vold i nære relasjoner (KOSTRA-skjema 7B) 2016, 2017, 2018 og 2019
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken